AIMS 2015 Kota Kinabalu

samsung | SM-G900I | Normal program | 1/33sec | F/2.2 | ISO-250


학회가 시작되고...

'살아가는 이야기 > 사진일기' 카테고리의 다른 글

세계 3대 석양  (0) 2015.12.06
한국? 코타?  (0) 2015.12.05
Presentation   (0) 2015.12.04
Le Merdian Hotel in Kota  (0) 2015.12.03
AIMS 2015 Kota Kinabalu  (0) 2015.12.02
잠깐 외유??  (0) 2015.12.01
운동이 재미있네  (0) 2015.11.27
다같이 저녁..  (0) 2015.11.26
뉴캐슬 한인마트  (0) 2015.11.22

이 글을 공유하기

댓글(0)

Designed by JB FACTORY